Psikolog Doğukan Terzi

HOŞ GELDİNİZ

HAKKIMDA

Doğukan TERZİ

KLİNİK PSİKOLOG

Lisans eğitimini 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji bölümünü derece ile tamamlamasının ardından yine Arel Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine başladı. “Çocukluk Çağı Travmaları ile Duygusal Yeme Arasındaki İlişki: Erken Dönem Uyum Bozucu Şema Alanlarının Aracı Rolü” isimli tezini savunarak uzman unvanını almaya hak kazandı. Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince çeşitli staj ve araştırma çalışmalarında yer aldı. Lisans eğitiminde iklim değişikliğinin üniversite öğrencileri üzerine etkisinin incelendiği çalışmada, yüksek lisans sürecinde ise çocuklarda ekran maruziyetiyle yeme davranışları arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada araştırmacı olarak görev aldı. Bu çalışmaları sunma ve tam metin bildiri olarak yayınlama fırsatı elde etti.

Yüksek lisans eğitiminin ardından İstanbul Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Aynı zamanda Arel Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak öğrencilere psikolojik danışmanlık desteği vermek için çalışmaya başlayan Doğukan Terzi, iş yaşamına burada devam etmektedir.

Güncel olarak, bir yandan akademik kariyerini geliştirmeye devam ediyorken diğer yandan gerek teorik gerek uygulamalı eğitimlerle de psikoterapistlik alanındaki gelişimini sürdürmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIM

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık süreci kişinin güçlü ve zayıf yönlerini fark ettiği, karşılaştığı problemlerde bu yönlerinin farkına vararak süreçleri değerlendirdiği ve işlevsiz olan baş etme yöntemlerini fark edip yerine daha işlevsel baş etme yöntemlerini aradığı bir keşif ve onarım sürecidir.

PORTFOLYO

ÖZGEÇMİŞ

İŞ DENEYİMİ
İstanbul Arel Üniversitesi
Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
04.2022
-
Devam
İstanbul Arel Üniversitesi
Öğretim Görevlisi
03.2022
-
08.2022
Kolan Hospital
Stajyer Psikolog
06.2021
-
08.2021
Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) – Millî Eğitim Bakanlığı
Stajyer Psikolog
05.2018
-
06.2018

İLETİŞİM

SERTİFİKALAR

ISST Onaylı Şema Terapi Eğitimi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

SCL-R 90 Belirti Tarama Testi

Kısa Semptom Envanteri

BEIER Cümle Tamamlama Testi

Nöropsikolojik Değerlendirme

Beck Depresyon, Umutsuzluk ve Anksiyete Envanteri

KONGRE & SEMİNER

İklim Değişmeden Sen Değiş – Konuşmacı – İstanbul Arel Üniversitesi

Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi – Kongre – Bildiri Kabulü – ODTÜ

2. Uluslararası Bebe, Çocuk, Ergen Psikoloji Kongresi – Kongre – Rumeli Üniversitesi – Bildiri – Sunum

BİLDİRİ & MAKALE

- TERZİ, D., KALMAÇ, M., & CANKARDAŞ, S. (2022). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRECİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Izmir Democracy University Social Sciences Journal, 5(2), 115-129.

- TURAN Selin, KUZGUN BAYRAM Tubanur, TERZİ Doğukan (2021). 3-6 Yaş Arası Çocuklarda Ekran Maruziyeti, Duygusal Regülasyon ve Yeme Özelliklerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Bebek Çocuk Ergen Psikoloji Kongresi. (Tam Metin Bildiri, Kongre Bildiri Kitapçığında Yayın ve Sözel Sunum)